RoháčekEfezským4,24

Efezským 4:24

a ob­liek­li si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spraved­livos­ti a svätos­ti prav­dy.


Verš v kontexte

23 a ob­novili sa v duchu svojej mys­le 24 a ob­liek­li si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spraved­livos­ti a svätos­ti prav­dy. 25 Pre­to složiac lož hovor­te jeden každý prav­du so svojím blížnym, lebo sme si na­vzájom údami.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 a ob­liek­li si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spraved­livos­ti a svätos­ti prav­dy.

Evanjelický

24 a ob­lečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravod­livos­ti a svätos­ti prav­dy.

Ekumenický

24 a ob­lečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho ob­razu v spravodlivosti a svätos­ti prav­dy.

Bible21

24 a ob­lékně­te se do nového člověka stvořeného k Boží­mu ob­ra­zu, plného sprave­dlnosti, sva­tosti a prav­dy.