RoháčekEfezským4,22

Efezským 4:22

aby ste složili podľa driev­neho spôsobu žitia vo vás vlád­nuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klam­ných žiados­tiach,


Verš v kontexte

21 akže ste ho počuli a ste v ňom vy­učení, jako je prav­da v Ježišovi: 22 aby ste složili podľa driev­neho spôsobu žitia vo vás vlád­nuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klam­ných žiados­tiach, 23 a ob­novili sa v duchu svojej mys­le

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 aby ste složili podľa driev­neho spôsobu žitia vo vás vlád­nuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klam­ných žiados­tiach,

Evanjelický

22 zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klam­ných žiados­tiach,

Ekumenický

22 Vy­zlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klam­nými žiadosťami,

Bible21

22 od­hoď­te už svůj dřívější způsob živo­ta i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.