RoháčekEfezským4,20

Efezským 4:20

Ale vy ste sa tak nenau­čili Kris­ta,


Verš v kontexte

19 ktorí, keď otupeli do bez­cit­nos­ti, od­dali sa ne­studatos­ti páchať každú nečis­totu ne­na­syt­nou žiadosťou. 20 Ale vy ste sa tak nenau­čili Kris­ta, 21 akže ste ho počuli a ste v ňom vy­učení, jako je prav­da v Ježišovi:

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale vy ste sa tak nenau­čili Kris­ta,

Evanjelický

20 Ale vy ste sa nie tak­to učili o Kris­tovi!

Ekumenický

20 Vy ste sa však u Krista takým veciam ne­učili,

Bible21

20 Tomu jste se však od Krista nenauči­li!