RoháčekEfezským4,19

Efezským 4:19

ktorí, keď otupeli do bez­cit­nos­ti, od­dali sa ne­studatos­ti páchať každú nečis­totu ne­na­syt­nou žiadosťou.


Verš v kontexte

18 za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca, 19 ktorí, keď otupeli do bez­cit­nos­ti, od­dali sa ne­studatos­ti páchať každú nečis­totu ne­na­syt­nou žiadosťou. 20 Ale vy ste sa tak nenau­čili Kris­ta,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 ktorí, keď otupeli do bez­cit­nos­ti, od­dali sa ne­studatos­ti páchať každú nečis­totu ne­na­syt­nou žiadosťou.

Evanjelický

19 oni sa (totiž) v svojej otupenos­ti od­dali vý­stred­nos­tiam, aby zo zis­kuch­tivos­ti páchali všet­ku nečis­totu.

Ekumenický

19 Vo svojej otupenos­ti sa od­dali necud­nos­tiam, aby nenásyt­ne páchali každú nečis­totu.

Bible21

19 Otupě­li a od­da­li se ne­styda­tosti; pá­chají vše­možnou nečisto­tu, ale ne­mo­hou se na­sy­tit.