RoháčekEfezským4,18

Efezským 4:18

za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca,


Verš v kontexte

17 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj os­tat­ní po­hania chodia, v már­nos­ti svojej mys­le, 18 za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca, 19 ktorí, keď otupeli do bez­cit­nos­ti, od­dali sa ne­studatos­ti páchať každú nečis­totu ne­na­syt­nou žiadosťou.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca,

Evanjelický

18 za­tem­není na roz­ume, od­cudzení Božiemu životu ne­vedomosťou, ktorá je v nich, a za­tvr­dilosťou svojich sŕdc;

Ekumenický

18 so za­tem­nenou mysľou, od­cudzení Božiemu životu pre ich ne­vedomosť, ktorá sa ich zmoc­nila, a pre tvrdo­sť ich srd­ca.

Bible21

18 Ne­vědo­most pra­menící z je­jich zatvrze­lého srd­ce jim za­temni­la my­sl, takže jsou od­cizení od Božího živo­ta.