RoháčekEfezským4,17

Efezským 4:17

To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj os­tat­ní po­hania chodia, v már­nos­ti svojej mys­le,


Verš v kontexte

16 z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke. 17 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj os­tat­ní po­hania chodia, v már­nos­ti svojej mys­le, 18 za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj os­tat­ní po­hania chodia, v már­nos­ti svojej mys­le,

Evanjelický

17 Pre­to teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako po­hania žijú v már­nos­ti svojej mys­le,

Ekumenický

17 Hovorím teda a do­svedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú po­hania v márnosti svoj­ho zmýšľania,

Bible21

17 Naléhavě vás pro­to v Pánu vy­zývám, abys­te už neži­li jako po­hané pod­le svých marných myšlenek.