RoháčekEfezským4,15

Efezským 4:15

ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus,


Verš v kontexte

14 aby sme už neboli viacej nedos­pelými, zmietaní vl­nami a sem a ta nosení každým vet­rom učenia, zá­vrat­níc­tvom ľudí, schyt­ralosťou mámiť do bludu, 15 ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus, 16 z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus,

Evanjelický

15 ale aby sme, ver­ní prav­de, v lás­ke rást­li v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Kris­ta;

Ekumenický

15 Buďme prav­diví v láske, aby sme vo všet­kom doras­tali v Krista. On je hlava,

Bible21

15 Místo toho má­me mlu­vit prav­du v lás­ce a v každém ohle­du růst v Krista, který je hlavou.