RoháčekEfezským4,10

Efezským 4:10

Ten, ktorý to sos­túpil, je ten is­tý, ktorý aj vy­stúpil nad všet­ky nebesia, aby na­pl­nil všet­ko.


Verš v kontexte

9 Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sos­túpil do hl­bších čas­tí ako je zem? 10 Ten, ktorý to sos­túpil, je ten is­tý, ktorý aj vy­stúpil nad všet­ky nebesia, aby na­pl­nil všet­ko. 11 A on dal jed­ných za apoštolov, jed­ných za prorokov, jed­ných za evan­jelis­tov, jed­ných za pas­tierov a za učiteľov

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten, ktorý to sos­túpil, je ten is­tý, ktorý aj vy­stúpil nad všet­ky nebesia, aby na­pl­nil všet­ko.

Evanjelický

10 Ten, čo zo­stúpil, je ten is­tý, čo aj vy­stúpil nad všet­ky nebesá, aby na­pl­nil všet­ko.

Ekumenický

10 Ten, čo zo­stúpil, je ten is­tý, čo aj vy­stúpil nad všet­ky nebesá, aby všet­ko na­pl­nil.

Bible21

10 Ten, který se­stou­pil, je právě ten, který vy­stou­pil vy­soko nad všech­na ne­besa, aby na­plnil všech­no.