RoháčekEfezským4,1

Efezským 4:1

Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hod­ne po­volania, ktorým ste po­volaní,


Verš v kontexte

1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hod­ne po­volania, ktorým ste po­volaní, 2 s celou po­korou a krot­kosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa na­vzájom v lás­ke, 3 usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hod­ne po­volania, ktorým ste po­volaní,

Evanjelický

1 Na­pomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hod­né po­volania, ktorým ste boli po­volaní,

Ekumenický

1 Pre­to vás na­pomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hod­né po­volania, ktorým ste boli po­volaní,

Bible21

1 Jako vězeň v Pánu vás tedy pro­sím, abys­te svým živo­tem děla­li čest tomu po­vo­lání, které jste při­ja­li.