RoháčekEfezským3,20

Efezským 3:20

A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás,


Verš v kontexte

19 a po­znať lás­ku Kris­tovu, ktorá pre­vyšuje roz­um, aby ste boli na­pl­není vo všet­ku pl­nosť Božiu. 20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21 tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás,

Evanjelický

20 Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,

Ekumenický

20 Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všet­ko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme,

Bible21

20 Ten, který v nás působí svou mo­cí, je schopen uči­nit ne­srovna­telně mno­hem více než coko­li, oč pro­sí­me nebo si před­stavuje­me.