RoháčekEfezským3,16

Efezským 3:16

žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi,


Verš v kontexte

15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16 žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi, 17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi,

Evanjelický

16 aby vám podľa bohat­stva svojej slávy dal skr­ze svoj­ho Ducha moc­ne zo­sil­nieť na vnútor­nom človeku;

Ekumenický

16 aby pre bohat­stvo Božej slávy vo vás jeho Duchom moc­ne zo­sil­nel vnútor­ný človek

Bible21

16 Kéž vás jeho Duch pod­le bo­hatství jeho slávy po­silní ve vašem nit­ru.