RoháčekEfezským3,15

Efezským 3:15

z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno,


Verš v kontexte

14 Pre tú príčinu sk­láňam svoje kolená pred Ot­com nášho Pána Ježiša Kris­ta, 15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16 žeby vám ráčil dať podľa bohat­stva svojej slávy, skr­ze svoj­ho Ducha, mocou zo­sil­nieť na vnútor­nom človekovi,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno,

Evanjelický

15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi;

Ekumenický

15 od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi,

Bible21

15 je­hož jméno nese veškerá ro­di­na na nebi i na ze­mi.