RoháčekEfezským3,12

Efezským 3:12

v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru.


Verš v kontexte

11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi, 12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru. 13 Pre­to prosím, žeby ste ne­us­távali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru.

Evanjelický

12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho.

Ekumenický

12 V ňom sa od­važujeme i my vo viere pri­stupovať k Bohu slobod­ne a s dôverou.

Bible21

12 v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou.