RoháčekEfezským3,1

Efezským 3:1

Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša za vás po­hanov,


Verš v kontexte

1 Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša za vás po­hanov, 2 akže ste počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, 3 že mi v zjavení oznámil tajom­stvo (jako som prv písal na­krát­ko,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša za vás po­hanov,

Evanjelický

1 Pre­to (som) ja Pavel väzňom Kris­ta Ježiša pre vás (bývalých) po­hanov;

Ekumenický

1 Pre­to som ja, Pavol, väzňom Kris­ta Ježiša za vás po­hanov.

Bible21

1 Pro­to jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás po­ha­ny.