RoháčekEfezským2,8

Efezským 2:8

Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,


Verš v kontexte

7 aby v na­sledujúcich vekoch ukázal ne­smier­ne bohat­stvo svojej milos­ti dob­rotou na nás v Kris­tu Ježišovi. 8 Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skut­kov, aby sa nie­kto nech­válil.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

Evanjelický

8 Lebo milosťou ste spasení skr­ze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží;

Ekumenický

8 Veď ste spasení milosťou skr­ze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.

Bible21

8 Touto mi­lostí jste skrze ví­ru spa­seni. Není to z vás – je to Boží dar;