RoháčekEfezským2,7

Efezským 2:7

aby v na­sledujúcich vekoch ukázal ne­smier­ne bohat­stvo svojej milos­ti dob­rotou na nás v Kris­tu Ježišovi.


Verš v kontexte

6 a spolu vzkriesil a spolu po­sadil v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tu Ježišovi, 7 aby v na­sledujúcich vekoch ukázal ne­smier­ne bohat­stvo svojej milos­ti dob­rotou na nás v Kris­tu Ježišovi. 8 Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 aby v na­sledujúcich vekoch ukázal ne­smier­ne bohat­stvo svojej milos­ti dob­rotou na nás v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

7 aby vo svojej dob­rote k nám v Kris­tovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohat­stvo svojej milos­ti.

Ekumenický

7 aby ukázal v budúcich časoch, aké ne­smier­ne bohat­stvo milos­ti je v jeho dob­rote voči nám v Kristovi Ježišovi.

Bible21

7 aby svou las­kavostí k nám v Kri­stu Ježíši pro­jevil v bu­dou­cích dobách ne­pře­ko­na­telné bo­hatství své mi­losti.