RoháčekEfezským2,3

Efezským 2:3

medzi ktorými sme kedysi aj my všet­ci ob­covali v žiados­tiach svoj­ho tela robiac to, čo sa za­chcievalo telu a mys­liam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj os­tat­ní.


Verš v kontexte

2 v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí po­vet­ria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch ne­pos­lušnos­ti, 3 medzi ktorými sme kedysi aj my všet­ci ob­covali v žiados­tiach svoj­ho tela robiac to, čo sa za­chcievalo telu a mys­liam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj os­tat­ní. 4 Ale Bôh súc bohatý v milo­sr­den­stve pre mnohú svoju lás­ku, ktorou nás za­miloval,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 medzi ktorými sme kedysi aj my všet­ci ob­covali v žiados­tiach svoj­ho tela robiac to, čo sa za­chcievalo telu a mys­liam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj os­tat­ní.

Evanjelický

3 Medzi nimi sme aj my všet­ci žili kedysi podľa žiados­tí svoj­ho tela, vy­konávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj os­tat­ní.

Ekumenický

3 Medzi nimi sme aj my všet­ci kedysi konali podľa žiados­tí svoj­ho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mys­le, a boli sme od prirodzenos­ti deťmi hnevu, tak ako aj os­tat­ní.

Bible21

3 My všich­ni jsme kdy­si spo­lu s nimi pod­léha­li svým těles­ným žádo­s­tem. Plni­li jsme přání tě­la a mys­li, a tak jsme svou při­ro­zeností byli od­sou­zeni k Boží­mu hněvu stejně jako ostatní.