RoháčekEfezským2,20

Efezským 2:20

vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus,


Verš v kontexte

19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží, 20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus, 21 v ktorom každé stavänie prís­toj­ne do­ved­na pojené ras­tie v svätý chrám v Pánovi,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus,

Evanjelický

20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je sám Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

20 Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus.

Bible21

20 Byli jste po­sta­veni na základ apošto­lů a pro­roků, kde je úhelným ka­menem sám Kri­stus Ježíš.