RoháčekEfezským2,19

Efezským 2:19

Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,


Verš v kontexte

18 lebo skr­ze neho máme prí­stup oboji v jed­nom Duchu k Ot­covi. 19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží, 20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,

Evanjelický

19 A tak teda nie ste už cudzin­ci ani prišel­ci; ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,

Ekumenický

19 A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny.

Bible21

19 A tak již nejste cizin­ci a přis­těhoval­ci, ale spo­luobčané svatých a členové Boží ro­di­ny.