RoháčekEfezským2,18

Efezským 2:18

lebo skr­ze neho máme prí­stup oboji v jed­nom Duchu k Ot­covi.


Verš v kontexte

17 a prišiel a zves­toval po­koj vám ďalekým a po­koj blíz­kym, 18 lebo skr­ze neho máme prí­stup oboji v jed­nom Duchu k Ot­covi. 19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 lebo skr­ze neho máme prí­stup oboji v jed­nom Duchu k Ot­covi.

Evanjelický

18 lebo skr­ze Neho obaja máme prí­stup k Ot­covi v jed­nom Duchu.

Ekumenický

18 Veď skr­ze neho máme v jednom Duchu obaja prí­stup k Otcovi.

Bible21

18 ne­boť skrze něj může­me všich­ni přistu­po­vat v jednom Du­chu k Ot­ci.