RoháčekEfezským1,4

Efezským 1:4

tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke,


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi, 4 tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke, 5 predurčiac nás k synov­stvu ­skr­ze Ježiša Kris­ta cieľom neho podľa ľúbos­ti svojej vôle

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke,

Evanjelický

4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,

Ekumenický

4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske.

Bible21

4 V něm nás vy­vo­lil ještě před stvořením svě­ta, abychom před ním byli svatí a bez­úhonní v lás­ce.