RoháčekEfezským1,22

Efezským 1:22

A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi,


Verš v kontexte

21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom. 22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi, 23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi,

Evanjelický

22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi,

Ekumenický

22 A všet­ko mu pod­robil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všet­kým, dal Cir­kvi,

Bible21

22 Bůh „­pod­dal všech­no pod jeho no­hy“ a jako hlavu vše­ho jej dal církvi,