Roháček5. Mojžišova9,8

5. Mojžišova 9:8

Deuteronomium

Aj na Horebe ste popudili Hos­podina k hnevu, a Hos­podin sa roz­hneval na vás tak, že vás ch­cel zahladiť,


Verš v kontexte

7 Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por. 8 Aj na Horebe ste popudili Hos­podina k hnevu, a Hos­podin sa roz­hneval na vás tak, že vás ch­cel zahladiť, 9 keď som ja bol vy­šiel hore na vrch, aby som pre­vzal kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy, ktorú učinil s vami Hos­podin, a bol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí; chleba som nejedol ani som ne­pil vody.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Aj na Horebe ste popudili Hos­podina k hnevu, a Hos­podin sa roz­hneval na vás tak, že vás ch­cel zahladiť,

Evanjelický

8 Keď ste na Chórebe hnevali Hos­podina, tak sa roz­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť.

Ekumenický

8 Roz­hnevali ste Hos­podina na Horebe. Hos­podin sa tak na­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť.

Bible21

8 Po­pou­ze­li jste Hos­po­di­na i na Orébu, až se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vy­hla­dit.