Roháček5. Mojžišova9,7

5. Mojžišova 9:7

Deuteronomium

Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por.


Verš v kontexte

6 a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije. 7 Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por. 8 Aj na Horebe ste popudili Hos­podina k hnevu, a Hos­podin sa roz­hneval na vás tak, že vás ch­cel zahladiť,

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por.

Evanjelický

7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti; odo dňa, čo si vy­šiel z Egyp­ta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi.

Ekumenický

7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti. Od­vtedy, ako ste vy­šli z Egypta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi.

Bible21

7 Vzpo­meň si a ne­za­po­mínej, jak jsi po­pou­zel Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na pouš­ti. Ode dne, kdy jsi vy­šel z Egyp­ta, až do svého přícho­du sem jste se bouři­li pro­ti Hos­po­di­nu.