Roháček5. Mojžišova9,6

5. Mojžišova 9:6

Deuteronomium

a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije.


Verš v kontexte

5 Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, 6 a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije. 7 Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije.

Evanjelický

6 Tak vedz, že nie pre tvoju spravod­livosť dáva ti Hos­podin za­brať túto dob­rú krajinu; veď ty si tvrdo­hlavý ľud.

Ekumenický

6 Vedz teda, že nie pre tvoju spravod­livosť ti Hos­podin, tvoj Boh, dáva túto dob­rú krajinu, aby si ju zau­jal. Si totiž tvrdo­šij­ný ľud.

Bible21

6 Věz te­dy, že Hos­po­din, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem ne­dává za dě­dictví pro tvou sprave­dlnost – jste pře­ce tvrdošíjný lid!