Roháček5. Mojžišova9,25

5. Mojžišova 9:25

Deuteronomium

A pad­núc ležal som pred Hos­podinom štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, ktoré som tam ležal, lebo Hos­podin po­vedal, že vás ide zahladiť.


Verš v kontexte

24 Protivili ste sa Hos­podinovi od pr­vého dňa, k­torého som vás po­znal. 25 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, ktoré som tam ležal, lebo Hos­podin po­vedal, že vás ide zahladiť. 26 A mod­lil som sa Hos­podinovi a po­vedal som: Panov­níku Hospodine, nez­kaz svoj­ho ľudu a svoj­ho dedičs­tva, ktoré si vy­kúpil svojou veľkosťou, ktoré si vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou!

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, ktoré som tam ležal, lebo Hos­podin po­vedal, že vás ide zahladiť.

Evanjelický

25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí.

Ekumenický

25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred ním, lebo Hos­podin po­vedal, že vás vy­hubí.

Bible21

25 Vr­hal jsem se před Hos­po­di­na, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet no­cí, když ře­kl, že vás vy­hladí.