Roháček5. Mojžišova9,24

5. Mojžišova 9:24

Deuteronomium

Protivili ste sa Hos­podinovi od pr­vého dňa, k­torého som vás po­znal.


Verš v kontexte

23 I vtedy, keď vás bol po­slal Hos­podin z Kádeš-bar­nee po­vediac: Iďte hore a zauj­mite do dedičs­tva zem, ktorú som vám dal! po­stavili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, na od­por a ne­verili ste mu a ne­počúvali ste na jeho hlas. 24 Protivili ste sa Hos­podinovi od pr­vého dňa, k­torého som vás po­znal. 25 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, ktoré som tam ležal, lebo Hos­podin po­vedal, že vás ide zahladiť.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Protivili ste sa Hos­podinovi od pr­vého dňa, k­torého som vás po­znal.

Evanjelický

24 Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal.

Ekumenický

24 Priečili ste sa Hos­podinovi od­vtedy, čo som vás po­znal.

Bible21

24 Bouři­li jste se pro­ti Hos­po­di­nu ode dne, kdy jsem vás po­znal!