Roháček5. Mojžišova9,21

5. Mojžišova 9:21

Deuteronomium

A vzal som váš hriech, ktorý ste urobili, totiž to teľa, a spálil som ho ohňom a tĺkol som ho dr­viac moc­ne, až bolo ob­rátené na prach, na drob­ný prach, a potom som hodil jeho prach do po­toka, ktorý tiekol s vr­chu.


Verš v kontexte

20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času. 21 A vzal som váš hriech, ktorý ste urobili, totiž to teľa, a spálil som ho ohňom a tĺkol som ho dr­viac moc­ne, až bolo ob­rátené na prach, na drob­ný prach, a potom som hodil jeho prach do po­toka, ktorý tiekol s vr­chu. 22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 A vzal som váš hriech, ktorý ste urobili, totiž to teľa, a spálil som ho ohňom a tĺkol som ho dr­viac moc­ne, až bolo ob­rátené na prach, na drob­ný prach, a potom som hodil jeho prach do po­toka, ktorý tiekol s vr­chu.

Evanjelický

21 Vzal som teľa - výp­lod vášho hriechu - ktoré ste si zhotovili, spálil som ho ohňom, roz­tĺkol som ho dô­klad­ne, až na prach som ho ro­zdr­vil, a prach z neho som hodil do po­toka, ktorý vy­teká z vr­chu.

Ekumenický

21 Vzal som teľa, výt­vor vášho hriechu, čo ste si zhotovili, spálil som ho, a dô­klad­ne roz­tĺkol a ro­zdr­vil na jem­ný prach. Po­tom som prach vy­sypal do po­toka, ktorý tečie z vrchu.

Bible21

21 To vaše hříšné dílo, to te­le, jsem pak vzal, roz­tavil v ohni, roz­tlou­kl a roz­drtil až na jemný prášek, který jsem vy­sypal do po­toka sté­kajícího z té ho­ry.