Roháček5. Mojžišova9,15

5. Mojžišova 9:15

Deuteronomium

Vtedy som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu - a vrch horel ohňom - a dve do­sky sm­luvy som niesol na oboch svojich rukách.


Verš v kontexte

14 Nechaj ma, a za­hladím ich a vy­triem ich meno zpod nebies a učiním teba národom, moc­nejším a väčším čo do počtu ako je on. 15 Vtedy som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu - a vrch horel ohňom - a dve do­sky sm­luvy som niesol na oboch svojich rukách. 16 Ale keď som videl, že hľa, zhrešili ste proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu: urobili ste si teľa, sliatinu, vy­bočiac rých­le z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin,

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu - a vrch horel ohňom - a dve do­sky sm­luvy som niesol na oboch svojich rukách.

Evanjelický

15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách.

Ekumenický

15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil z vrchu, kým vrch planul ohňom. V rukách som mal dve tabule zmluvy.

Bible21

15 Otočil jsem se tedy a se dvě­ma des­ka­mi smlou­vy v obou ru­kou jsem se­stou­pil z ho­ry. A hora plá­la ohněm.