Roháček5. Mojžišova9,1

5. Mojžišova 9:1

Deuteronomium

Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba,


Verš v kontexte

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba, 2 veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými? 3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba,

Evanjelický

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené,

Ekumenický

1 Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá,

Bible21

1 Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi,