Roháček5. Mojžišova8,9

5. Mojžišova 8:9

Deuteronomium

do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudob­ne; nebudeš v nej mať ničoho nedos­tat­ku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vr­chov budeš sekať meď.


Verš v kontexte

8 do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu, 9 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudob­ne; nebudeš v nej mať ničoho nedos­tat­ku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vr­chov budeš sekať meď. 10 A keď budeš jesť a na­sýtiš sa, budeš dob­rorečiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na tej k­rás­nej zemi dob­rej, ktorú ti dal.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudob­ne; nebudeš v nej mať ničoho nedos­tat­ku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vr­chov budeš sekať meď.

Evanjelický

9 do krajiny, kde nebudeš skrom­ne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedos­tatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vr­chov ktorej budeš ťažiť meď.

Ekumenický

9 do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do­sýta, kde nebudeš tr­pieť nijakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene ob­sahujú železo a z ktorej vr­chov budeš ťažiť meď.

Bible21

9 do země, v níž ne­bu­deš jíst chléb po­skrovnu a v ničem ne­bu­deš mít ne­do­sta­tek, do země, jejíž ka­mení je že­le­zo a z jejíchž hor bu­deš těžit měď.