Roháček5. Mojžišova8,8

5. Mojžišova 8:8

Deuteronomium

do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu,


Verš v kontexte

7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa vo­vedie do krás­nej zeme dob­rej, do zeme po­tokov, k­toré majú hoj­nosť vody, do zeme pramenných studieň a hl­bín, vy­vierajúcich po údoliach i po vr­choch, 8 do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu, 9 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudob­ne; nebudeš v nej mať ničoho nedos­tat­ku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vr­chov budeš sekať meď.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu,

Evanjelický

8 do krajiny pšenice, jačmeňa, vín­nej révy, figov­níka a granátovej jab­lone, do krajiny olív a medu,

Ekumenický

8 do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figov­níka a granátového ja­bl­ka, do krajiny olivového oleja a medu,

Bible21

8 do země pšenice a ječ­mene, vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového ole­je a me­du,