Roháček5. Mojžišova8,4

5. Mojžišova 8:4

Deuteronomium

Tvoje rúcho ne­zvetšelo na tebe, a tvoja noha ne­opuch­la toto už štyrid­sať rokov.


Verš v kontexte

3 A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek. 4 Tvoje rúcho ne­zvetšelo na tebe, a tvoja noha ne­opuch­la toto už štyrid­sať rokov. 5 A budeš vedieť vo svojom srd­ci, že jako človek káz­ni svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Bôh, káz­ni teba.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoje rúcho ne­zvetšelo na tebe, a tvoja noha ne­opuch­la toto už štyrid­sať rokov.

Evanjelický

4 Tvoj plášť sa na tebe nezod­ral, ani noha ti ne­opuch­la za tých­to štyrid­sať rokov.

Ekumenický

4 Za tých štyrid­sať rokov sa ti odev nezod­ral ani noha ti ne­opuch­la.

Bible21

4 Tvůj oděv za těch čtyřicet let ne­z­chátral a tvé nohy ne­o­tek­ly.