Roháček5. Mojžišova8,2

5. Mojžišova 8:2

Deuteronomium

A budeš pamätať na všet­ky ces­ty, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Bôh, toto štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srd­ci, či budeš os­tríhať jeho pri­kázania a či nie.


Verš v kontexte

1 Každé pri­kázanie, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, budete os­tríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozm­nožili sa a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com. 2 A budeš pamätať na všet­ky ces­ty, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Bôh, toto štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srd­ci, či budeš os­tríhať jeho pri­kázania a či nie. 3 A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A budeš pamätať na všet­ky ces­ty, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Bôh, toto štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srd­ci, či budeš os­tríhať jeho pri­kázania a či nie.

Evanjelický

2 Pamätaj na celú ces­tu, ktorou ťa po púšti viedol za tých­to štyrid­sať rokov Hos­podin, tvoj Boh, aby ťa po­koril, vy­skúšal a aby po­znal, čo je v tvojom srd­ci, či budeš za­chovávať Jeho príkazy, alebo nie.

Ekumenický

2 Pamätaj na celú ces­tu, ktorou ťa tých štyrid­sať rokov Hos­podin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa po­koril a vy­skúšal a po­znal, čo je v tvojom srd­ci, či budeš za­chovávať jeho príkazy, alebo nie.

Bible21

2 Pa­ma­tuj na ce­lou tu ces­tu, kte­rou tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vedl těch­to čtyřicet let po pouš­ti, aby tě pokořil a vy­zkoušel a aby po­znal, co je v tvém srd­ci – zda bu­deš za­chovávat jeho přikázání, nebo ne.