Roháček5. Mojžišova8,17

5. Mojžišova 8:17

Deuteronomium

lebo by si po­vedal vo svojom srd­ci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohat­stva.


Verš v kontexte

16 ktorý ťa kŕmil na púšti man­nou, ktorej ne­znali tvoji ot­covia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti po­tom dob­re činil, 17 lebo by si po­vedal vo svojom srd­ci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohat­stva. 18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 lebo by si po­vedal vo svojom srd­ci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohat­stva.

Evanjelický

17 Nehovor vo svojom srd­ci: Moja sila a moc mojej ruky mi za­dovážila toto bohat­stvo.

Ekumenický

17 Nehovor si v srdci: Toto bohat­stvo mi zís­kala moja moc a sila mojej ruky.

Bible21

17 Neříkej si pro­to v srd­ci: „Díky svým schopnos­tem a své vlastní síle jsem se tak­to vzmohl,“