Roháček5. Mojžišova8,15

5. Mojžišova 8:15

Deuteronomium

ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škor­pi­oni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vy­viedol vodu z pre­tvr­dej skaly,


Verš v kontexte

14 aby sa ne­povýšilo tvoje srd­ce, a za­budol by si na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov, 15 ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škor­pi­oni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vy­viedol vodu z pre­tvr­dej skaly, 16 ktorý ťa kŕmil na púšti man­nou, ktorej ne­znali tvoji ot­covia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti po­tom dob­re činil,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škor­pi­oni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vy­viedol vodu z pre­tvr­dej skaly,

Evanjelický

15 a viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú oh­nivé hady a škor­pióny, vy­pra­hnutým krajom, ktorý je bez vody; On ti vy­viedol vodu z naj­tvr­dšej skaly,

Ekumenický

15 viedol ťa veľkou a hroz­nou púšťou, kde sú oh­nivé hady a škor­pióny, vy­pra­hnutým krajom bez vody. Vy­viedol ti vodu z najtvrdšej skaly,

Bible21

15 To on tě pro­ve­dl ve­likou a hroz­nou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím su­chopárem bez vo­dy. To on ti vy­ve­dl vodu z nej­tvrdší skály.