Roháček5. Mojžišova8,14

5. Mojžišova 8:14

Deuteronomium

aby sa ne­povýšilo tvoje srd­ce, a za­budol by si na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov,


Verš v kontexte

13 a keď sa rozm­noží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho strieb­ra i zlata a budeš mať mnoho všet­kého, čo je tvoje, 14 aby sa ne­povýšilo tvoje srd­ce, a za­budol by si na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov, 15 ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škor­pi­oni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vy­viedol vodu z pre­tvr­dej skaly,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 aby sa ne­povýšilo tvoje srd­ce, a za­budol by si na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov,

Evanjelický

14 nech po­tom ne­spyšnie tvoje srd­ce, nezabud­ni na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva,

Ekumenický

14 po­tom nech ne­spyšnie tvoje srd­ce. Nezabud­ni na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva,

Bible21

14 pak ať se tvé srd­ce ne­pozdvih­ne, takže bys za­po­mněl na Hos­po­di­na, svého Boha. To on tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví!