Roháček5. Mojžišova8,10

5. Mojžišova 8:10

Deuteronomium

A keď budeš jesť a na­sýtiš sa, budeš dob­rorečiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na tej k­rás­nej zemi dob­rej, ktorú ti dal.


Verš v kontexte

9 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudob­ne; nebudeš v nej mať ničoho nedos­tat­ku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vr­chov budeš sekať meď. 10 A keď budeš jesť a na­sýtiš sa, budeš dob­rorečiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na tej k­rás­nej zemi dob­rej, ktorú ti dal. 11 Vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svoj­ho Boha, takže by si ne­os­tríhal jeho pri­kázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja pri­kazujem dnes!

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď budeš jesť a na­sýtiš sa, budeš dob­rorečiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na tej k­rás­nej zemi dob­rej, ktorú ti dal.

Evanjelický

10 Keď sa naješ a na­sýtiš, dob­roreč Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, za dob­rú krajinu, ktorú ti dal.

Ekumenický

10 Keď sa do­sýta naješ, dob­roreč Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, za dob­rú krajinu, ktorú ti dal.

Bible21

10 Tam bu­deš jíst do sytosti a bu­deš dob­rořečit Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, za tu krásnou zem, kte­rou ti dal.