Roháček5. Mojžišova7,8

5. Mojžišova 7:8

Deuteronomium

Ale pre­to, že vás miloval Hos­podin a že za­choval prísahu, ktorú pri­sahal vašim ot­com, vy­viedol vás Hos­podin sil­nou rukou a vy­slobodil ťa z domu sluhov, z ruky fara­ona, egypt­ského kráľa.


Verš v kontexte

7 Nie pre­to, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hos­podin a vy­volil si vás, lebo vás bolo menej od všet­kých iných národov. 8 Ale pre­to, že vás miloval Hos­podin a že za­choval prísahu, ktorú pri­sahal vašim ot­com, vy­viedol vás Hos­podin sil­nou rukou a vy­slobodil ťa z domu sluhov, z ruky fara­ona, egypt­ského kráľa. 9 A budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh ver­ný, ktorý os­tríha sm­luvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí os­tríhajú jeho pri­kázania, do tisíceho po­kolenia

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale pre­to, že vás miloval Hos­podin a že za­choval prísahu, ktorú pri­sahal vašim ot­com, vy­viedol vás Hos­podin sil­nou rukou a vy­slobodil ťa z domu sluhov, z ruky fara­ona, egypt­ského kráľa.

Evanjelický

8 ale pre­to, že vás Hos­podin miloval a že za­chováva svoju prísahu, ktorú dal vašim ot­com, vy­viedol vás moc­nou rukou a vy­slobodil z domu ot­roc­tva, z ruky faraóna, egypt­ského kráľa.

Ekumenický

8 Hos­podin vás vy­viedol moc­nou rukou a vy­kúpil z domu ot­roc­tva, z ruky faraóna, egypt­ského kráľa, pre­to, že vás miloval a že za­chováva svoju prísahu, ktorou sa za­viazal vašim ot­com.

Bible21

8 Avšak pro­to, že si vás Hos­po­din za­mi­loval, a pro­to, že chtěl splnit přísahu, kte­rou dal tvým ot­cům, vy­ve­dl vás Hos­po­din mo­cnou ru­kou a vy­kou­pil tě z domu ot­ro­ctví, z ruky egyptského krále fa­rao­na.