Roháček5. Mojžišova7,7

5. Mojžišova 7:7

Deuteronomium

Nie pre­to, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hos­podin a vy­volil si vás, lebo vás bolo menej od všet­kých iných národov.


Verš v kontexte

6 Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré sú na tvári zeme. 7 Nie pre­to, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hos­podin a vy­volil si vás, lebo vás bolo menej od všet­kých iných národov. 8 Ale pre­to, že vás miloval Hos­podin a že za­choval prísahu, ktorú pri­sahal vašim ot­com, vy­viedol vás Hos­podin sil­nou rukou a vy­slobodil ťa z domu sluhov, z ruky fara­ona, egypt­ského kráľa.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 Nie pre­to, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hos­podin a vy­volil si vás, lebo vás bolo menej od všet­kých iných národov.

Evanjelický

7 Nie pre­to sa Hos­podin pri­klonil k vám a vy­volil si vás, že by ste boli väčší ako všet­ky národy - veď vás bolo naj­menej zo všet­kých národov -

Ekumenický

7 Hos­podin si vás za­miloval a vy­volil nie pre­to, že by ste boli počet­nejší než os­tat­né národy; veď medzi všet­kými národ­mi vás bolo naj­menej.

Bible21

7 Ne pro­to, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hos­po­din přilnul a vy­vo­lil si vás – vž­dyť jste nejne­pa­trnější z národů!