Roháček5. Mojžišova7,6

5. Mojžišova 7:6

Deuteronomium

Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré sú na tvári zeme.


Verš v kontexte

5 Ale im tak­to učiníte: ich ol­táre roz­boríte, ich mod­lár­ske stĺpy skrúšite, ich háje zo­sekáte a ich rytiny spálite ohňom. 6 Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré sú na tvári zeme. 7 Nie pre­to, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hos­podin a vy­volil si vás, lebo vás bolo menej od všet­kých iných národov.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré sú na tvári zeme.

Evanjelický

6 Lebo ty si Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, svätým ľudom. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlast­ným ľudom medzi všet­kými národ­mi, ktoré sú na zemi.

Ekumenický

6 Veď ty si svätý ľud Hos­podina, svoj­ho Boha. Hos­podin, tvoj Boh, si ťa vy­volil, aby si bol jeho zvlášt­nym ľudom spomedzi všet­kých národov, ktoré sú na po­vr­chu zeme.

Bible21

6 Jsi pře­ce svatý lid Hos­po­di­na, svého Bo­ha! Tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lil, abys byl jeho li­dem, jeho zvláštním pokla­dem jako žádný jiný lid na ze­mi.