Roháček5. Mojžišova7,5

5. Mojžišova 7:5

Deuteronomium

Ale im tak­to učiníte: ich ol­táre roz­boríte, ich mod­lár­ske stĺpy skrúšite, ich háje zo­sekáte a ich rytiny spálite ohňom.


Verš v kontexte

4 Lebo by od­vrátil tvoj­ho syna, takže by ma ne­na­sledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev Hos­podinov a vy­hladil by ťa rých­le. 5 Ale im tak­to učiníte: ich ol­táre roz­boríte, ich mod­lár­ske stĺpy skrúšite, ich háje zo­sekáte a ich rytiny spálite ohňom. 6 Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré sú na tvári zeme.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale im tak­to učiníte: ich ol­táre roz­boríte, ich mod­lár­ske stĺpy skrúšite, ich háje zo­sekáte a ich rytiny spálite ohňom.

Evanjelický

5 Ba naložte s nimi na­opak: ich ol­táre zbúraj­te, ich po­svät­né stĺpy poroz­bíjaj­te, po­stínaj­te im ašéry a ich vy­rezávané mod­ly spáľte ohňom.

Ekumenický

5 Pre­to s nimi za­ob­chádzaj­te tak­to: Ich ol­táre porúcaj­te, ich po­svät­né stĺpy roz­bite a po­svät­né koly po­stínaj­te, ich vy­rezávané sochy spáľte.

Bible21

5 Pro­to s nimi nalož­te tak­to: je­jich ol­táře zboř­te, je­jich po­svátné slou­py roz­tříště­te, je­jich po­svátné kůly zporážej­te a je­jich tesané so­chy spal­te.