Roháček5. Mojžišova7,4

5. Mojžišova 7:4

Deuteronomium

Lebo by od­vrátil tvoj­ho syna, takže by ma ne­na­sledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev Hos­podinov a vy­hladil by ťa rých­le.


Verš v kontexte

3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi. 4 Lebo by od­vrátil tvoj­ho syna, takže by ma ne­na­sledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev Hos­podinov a vy­hladil by ťa rých­le. 5 Ale im tak­to učiníte: ich ol­táre roz­boríte, ich mod­lár­ske stĺpy skrúšite, ich háje zo­sekáte a ich rytiny spálite ohňom.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo by od­vrátil tvoj­ho syna, takže by ma ne­na­sledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev Hos­podinov a vy­hladil by ťa rých­le.

Evanjelický

4 lebo by tvojich synov od­vrátili odo mňa a oni by slúžili iným bohom; po­tom by vzplanul hnev Hos­podinov proti vám a čo­skoro by vás vy­hubil.

Ekumenický

4 To by tvoj­ho syna od­vrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Po­tom by vzplanul Hos­podinov hnev proti vám a rých­lo by vás vy­ničil.

Bible21

4 To by pak tvé po­tomky od­vrá­ti­lo ke službě cizím bo­hům. Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem a rych­le by tě vy­hla­dil.