Roháček5. Mojžišova7,22

5. Mojžišova 7:22

Deuteronomium

A Hos­podin, tvoj Bôh, vy­plieni tie národy zp­red tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vy­hladiť narých­le, aby sa nerozm­nožila na teba poľná zver.


Verš v kontexte

21 Ne­tras sa pred nimi, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je v tvojom strede, sil­ný Bôh veľký a strašný. 22 A Hos­podin, tvoj Bôh, vy­plieni tie národy zp­red tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vy­hladiť narých­le, aby sa nerozm­nožila na teba poľná zver. 23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin, tvoj Bôh, vy­plieni tie národy zp­red tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vy­hladiť narých­le, aby sa nerozm­nožila na teba poľná zver.

Evanjelický

22 Hos­podin, tvoj Boh, po­maly vy­ženie tieto národy spred teba; nebudeš ich môcť rých­lo vy­hubiť, aby sa nerozm­nožila proti tebe divá zver.

Ekumenický

22 Hos­podin, tvoj Boh, po­stup­ne tieto národy pred tebou po­vy­háňa. Nebudeš ich môcť rých­lo vy­ničiť, lebo by sa rozm­nožila proti tebe divá zver.

Bible21

22 Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou ty náro­dy vy­tlačí po­stupně; ne­bu­deš je moci zdo­lat rych­le, aby se pro­ti to­bě ne­roz­množi­la divoká zvěř.