Roháček5. Mojžišova7,21

5. Mojžišova 7:21

Deuteronomium

Ne­tras sa pred nimi, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je v tvojom strede, sil­ný Bôh veľký a strašný.


Verš v kontexte

20 Ba ešte len aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Bôh, na nich, do­kiaľ len nezahynú aj tí, ktorí po­zos­tali, a ktorí sa skryli pred tebou. 21 Ne­tras sa pred nimi, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je v tvojom strede, sil­ný Bôh veľký a strašný. 22 A Hos­podin, tvoj Bôh, vy­plieni tie národy zp­red tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vy­hladiť narých­le, aby sa nerozm­nožila na teba poľná zver.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­tras sa pred nimi, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je v tvojom strede, sil­ný Bôh veľký a strašný.

Evanjelický

21 Neľakaj sa ich, lebo upro­stred teba je Hos­podin, tvoj Boh, Boh veľký a hroz­ný.

Ekumenický

21 Neľakaj sa ich, lebo upro­stred teba je Hos­podin, tvoj Boh, Boh veľký a hroz­ný.

Bible21

21 Neměj z nich strach, vž­dyť upro­střed tebe je Hos­po­din, tvůj Bůh, ve­liký a hroz­ný Bůh!