Roháček5. Mojžišova7,2

5. Mojžišova 7:2

Deuteronomium

A Hos­podin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a po­biješ ich; is­tot­ne ich vy­hladíš zariek­nuc ich na ú­pl­nú záhubu; neučiníš s nimi sm­luvy ani sa nezľutuješ nad nimi.


Verš v kontexte

1 Keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, a vy­plieni mnohé národy zp­red tvojej tvári, Heteja, Ger­gezeja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, sedem národov, väčších čo do počtu a moc­nejších, ako si ty. 2 A Hos­podin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a po­biješ ich; is­tot­ne ich vy­hladíš zariek­nuc ich na ú­pl­nú záhubu; neučiníš s nimi sm­luvy ani sa nezľutuješ nad nimi. 3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a po­biješ ich; is­tot­ne ich vy­hladíš zariek­nuc ich na ú­pl­nú záhubu; neučiníš s nimi sm­luvy ani sa nezľutuješ nad nimi.

Evanjelický

2 a keď ti ich Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá a porazíš ich, musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be, ne­smieš s nimi uzav­rieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi.

Ekumenický

2 a keď ti ich vy­dá Hos­podin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliat­bu. Ne­smieš s nimi uzat­várať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi.

Bible21

2 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, abys je po­bil, a tak je vy­hladíš jako pro­klaté. Ne­u­zavřeš s nimi smlou­vu a ne­smi­lu­ješ se nad ni­mi.