Roháček5. Mojžišova7,16

5. Mojžišova 7:16

Deuteronomium

A stráviš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom.


Verš v kontexte

15 Hos­podin od­stráni od teba každú ne­moc a všet­ky zlé neduhy egypt­ské, ktoré znáš; ne­vz­loží ich na teba, ale ich dá na všet­kých tých, ktorí ťa nenávidia. 16 A stráviš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom. 17 Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať?

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 A stráviš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom.

Evanjelický

16 Po­hl­tíš všet­ky národy, ktoré ti vy­dá Hos­podin, tvoj Boh; tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, ani nebudeš slúžiť ich bohom, lebo to by ti bolo pas­cou.

Ekumenický

16 Po­hl­tíš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje ani nebudeš slúžiť ich bohom, to by bolo pre teba osíd­lo.

Bible21

16 Po­hl­tíš všech­ny náro­dy, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává. Ne­bu­deš na ně hledět s účastí – tak by ses octl v pasti a na­ko­nec sloužil je­jich bo­hům.