Roháček5. Mojžišova7,15

5. Mojžišova 7:15

Deuteronomium

Hos­podin od­stráni od teba každú ne­moc a všet­ky zlé neduhy egypt­ské, ktoré znáš; ne­vz­loží ich na teba, ale ich dá na všet­kých tých, ktorí ťa nenávidia.


Verš v kontexte

14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy; nebude u teba ne­plod­ného ani ne­plod­nej, ani medzi tvojím dobyt­kom. 15 Hos­podin od­stráni od teba každú ne­moc a všet­ky zlé neduhy egypt­ské, ktoré znáš; ne­vz­loží ich na teba, ale ich dá na všet­kých tých, ktorí ťa nenávidia. 16 A stráviš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podin od­stráni od teba každú ne­moc a všet­ky zlé neduhy egypt­ské, ktoré znáš; ne­vz­loží ich na teba, ale ich dá na všet­kých tých, ktorí ťa nenávidia.

Evanjelický

15 Hos­podin od­vráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egypt­ské, ktoré po­znáš. Na teba ich nedopus­tí, ale dá ich na všet­kých, ktorí ťa nenávidia.

Ekumenický

15 Hos­podin od­vráti od teba každú chorobu a nedopus­tí na teba nijakú z tých chorôb, ktoré si po­znal v Egypte, no do­pus­tí ich na všet­kých, čo ťa nenávidia.

Bible21

15 Hos­po­din od tebe ode­jme každou ne­moc. Ne­vloží na tebe žádnou ze zlých cho­rob, které jsi po­znal v Egyptě, ale po­stih­ne jimi všech­ny, kdo tě nenávi­dí.