Roháček5. Mojžišova7,14

5. Mojžišova 7:14

Deuteronomium

Budeš požeh­naný nad všet­ky národy; nebude u teba ne­plod­ného ani ne­plod­nej, ani medzi tvojím dobyt­kom.


Verš v kontexte

13 a bude ťa milovať a požeh­ná ťa a rozm­noží ťa, a požeh­ná plod tvoj­ho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vín­nu šťavu a tvoj olej, plod tvojich hoviad, mat­ky tvoj­ho drob­ného stáda na zemi, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, že ti ju dá. 14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy; nebude u teba ne­plod­ného ani ne­plod­nej, ani medzi tvojím dobyt­kom. 15 Hos­podin od­stráni od teba každú ne­moc a všet­ky zlé neduhy egypt­ské, ktoré znáš; ne­vz­loží ich na teba, ale ich dá na všet­kých tých, ktorí ťa nenávidia.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy; nebude u teba ne­plod­ného ani ne­plod­nej, ani medzi tvojím dobyt­kom.

Evanjelický

14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy, nebude ne­plod­ného ani ne­plod­nej u teba ani medzi tvojím dobyt­kom.

Ekumenický

14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy. Nebude medzi vami ne­plod­ný muž ani ne­plod­ná žena a nebudete mať ani ne­plod­né dobytča.

Bible21

14 Bu­deš požeh­naný nade všech­ny náro­dy. Ne­vy­s­kytne se u tebe ne­plodný ani ne­plodná, ani mezi tvým do­bytkem.