Roháček5. Mojžišova6,6

5. Mojžišova 6:6

Deuteronomium

A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci.


Verš v kontexte

5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou! 6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci. 7 A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci.

Evanjelický

6 Slová, ktoré ti dnes pri­kazujem, budú v tvojom srd­ci.

Ekumenický

6 Tieto slová, ktoré ti dnes pri­kazujem, budeš mať na srd­ci.

Bible21

6 Ať tato slova, která ti dnes svěřu­ji, zůstanou ve tvém srd­ci.